Колодяжненська громада
Волинська область, Ковельський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Колодяжненської сільської ради «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського р

Дата: 04.02.2022 11:53
Кількість переглядів: 1781

 

 

Фото без опису

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акту

Колодяжненської сільської ради

 

         Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  колодяжненська сільська  рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області» та аналізу регуляторного впливу шляхом розміщення на офіційному сайті  Колодяжненської сільської ради: http://kolodyazhne.gromada.org.ua/

          Зміст проекту: Проект рішення Колодяжненської сільської ради «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області» розроблений з метою встановлення порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради, у відповідності до ст. 6 Закону України «Про рослинний світ», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».      

        Розробник проекту: Колодяжненська сільська рада Ковельського району Волинської області, адреса:  вул. Лесі Українки, 20. c. Колодяжне, Ковельський район,Волинська область.

        Email: [email protected]

       Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить один місяць з дня опублікування проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

       Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати у письмовій формі:

- поштою за адресою:  45061, с. Колодяжне, вулиця Лесі Українки, 20, Ковельський район,Волинська область

      Електронна адреса: [email protected]      Контактні тел.: 0630341427,

0975431429

 

Фото без опису ПРОЄКТ

КОЛОДЯЖНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

РІШЕННЯ

 

______________ 2022 року            с. Колодяжне                             №___/____

       

Про Тимчасового порядку видалення дерев,

кущів та інших зелених насаджень за межами

населених пунктів на території

Колодяжненської сільської ради

Ковельського району Волинської області

 

          З метою забезпечення належного контролю за використанням об'єктів рослинного світу на території сільської ради, недопущення виникнення аварійних і надзвичайних ситуацій, спричинених падінням зелених насаджень за межами населених пунктів, керуючись ст. 6 Закону України "Про рослинний світ", ч. 2 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин, сільського господарства та екології, сільська рада  

ВИРІШИЛА:

 

        1. Затвердити  Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області (Додаток 1).

        2. Затвердити Типовий договір про надання послуг з видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області (Додаток 2).

3. Колодяжненській сільській раді Ковельського району Волинської області забезпечити дотримання процедури видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області відповідно до затвердженого Тимчасового порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, сільського господарства та екології.

 

 

Сільський голова                                                                          Віталій КАШИК

 

 

 

Петро Оксентюк 90 232

                                                                        

 

                       

Додаток 1

до рішення Колодяжненської сільської ради

від  _____________2022  року №____/____

 

Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень

за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області

 

            1. Цей Порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень (далі – зелені насадження) за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області.

2. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

- будівництва об’єкта архітектури на підставі документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою або рекультивації порушених земель;

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більше як 5 сантиметрів;

- досягнення деревом вікової межі;

- провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування дерев та кущів;

- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області;

- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронних зонах інженерних та транспортних комунікацій;

- знесення зелених насаджень на території меморіального комплексу, кладовищах, меліоративних каналах (самосівні зелені насадження), в охоронних зонах озер та річок за межами населених пунктів;

- запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки дорожнього руху;

- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області;

- приведення земель у відповідність до їх цільового призначення шляхом видалення зелених насаджень на землях сільськогосподарського призначення, що перешкоджають використовувати земельні ділянки за цільовим  призначенням.

3. Видалення зелених насаджень за межами населеного пункту здійснюється:

за рішенням виконавчого органу сільської ради (далі - компетентний орган) на підставі ордера або лісорубного квитка.

Підставою для прийняття рішення компетентним органом є заява про видалення зелених насаджень, подана юридичною чи фізичною особою (далі - заявник).

Після надходження заяви компетентний орган утворює комісію з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості (далі - комісія), до складу якої входять представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), компетентного органу, територіального органу Держекоінспекції, а у разі потреби - балансоутримувача території та комунального підприємства, що здійснює утримання зелених насаджень та при необхідності може залучатись спеціаліст лісового господарства.

Під час формування складу комісії компетентний орган протягом двох днів після надходження заяви надсилає запити до територіального органу Держекоінспекції, власника земельної ділянки (користувача), балансоутримувача території щодо можливості їх участі в роботі комісії.

Територіальний орган Держекоінспекції та заінтересовані організації у п’ятиденний строк після надходження запиту надсилають компетентному органу в письмовій формі повідомлення про включення свого представника до складу комісії.

Після надходження повідомлень компетентний орган протягом трьох днів затверджує склад комісії. У разі ігнорування запитів, щодо включення до складу комісії зацікавлених осіб, або надходження повідомлень про відмову від участі представників територіального органу Держекоінспекції та заінтересованих організацій склад комісії затверджується без таких представників.

У процесі визначення стану зелених насаджень та відновної вартості зелених насаджень, які видаляються на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, до складу комісії включається представник фізичної або юридичної особи, яка має намір щодо забудови території.

Комісія у п’ятиденний строк після її затвердження визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню (далі - акт), за формою, затвердженою наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 року №127.

Відновна вартість зелених насаджень визначається згідно з затвердженою методикою.

У разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев комісія з’ясовує причину набуття деревами такого стану, про що зазначається в складеному акті.

Кожному члену комісії надається один примірник акта. У разі відсутності представника територіального органу Держекоінспекції у складі комісії один примірник акта у триденний строк надсилається до територіального органу Держекоінспекції.

Голова комісії готує в п’ятиденний строк проект рішення компетентного органу про видалення зелених насаджень, в якому зазначається інформація про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню і залишаються на земельній ділянці.

Компетентний орган у місячний строк після надходження зазначеного проекту рішення про видалення зелених насаджень приймає відповідне рішення і видає наступного дня заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

 Ордер на видалення зелених насаджень компетентний орган видає не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

      4.Матеріально – грошова оцінка зелених насаджень проводиться спеціалістами лісогосподарських підприємств.

       5.Кошти отримані від сплати відновної вартості зелених насаджень зараховуються до спеціального фонду бюджету сільської ради.

6. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, благоустрою та інших об’єктів будівництва, що споруджуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету;

знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

досягнення деревом вікової межі;

провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;

будівництва культових будівель та будівель, необхідних для їх обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку (за умови погодження такого будівництва з Мінприроди та Держкомнацрелігій);

7.У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта.

8. Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу, кладовищах, меліоративних каналах (самосівні зелені насадження), в охоронних зонах озер та річок за межами населених пунктів здійснюється без сплати їх відновної вартості.

9. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

10. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі (крім відновної вартості зелених насаджень, посаджених (створених) цією особою), сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.

        Виконавчий комітет сільської ради укладає договір з виконавцем про надання послуг з видалення зелених насаджень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення Колодяжненської сільської ради  від  20.01.2022  року № 17/

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з видалення зелених насаджень

 

________________                                                              від  __________________________

 

  Колодяжненська сільська рада, далі «Замовник», в особі  Колодяжненського сільського голови  ___________________, що    діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та ____________________________________,  далі «Виконавець», в особі ____________________________________, що діє на підставі_____________________________________ з іншої сторони, разом у тексті іменовані «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

1.     Предмет Договору

1.1.«Виконавець» зобов’язується у строк до____________надати послуги на вимогу «Замовника» з видалення зелених насаджень у кількості _____штук, а саме_________________________(перелік зелених насаджень по сортах), розташованих на землях _______________________Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області , що знаходяться за межами населеного пункту.

1.2. Видалення зелених насаджень проводиться з метою

___________________________________________________________________________                                                                (вказати мету).

2.     Ціна Договору

            2.1. Отримані в результаті видалення насадження дрова переходять у власність «Виконавця» в рахунок сплати за виконаний об’єм робіт.

             2.2.   Ділова деревина переробляється та реалізовується «Виконавцем» на свій розсуд, 3 відсотки коштів від реалізації, після врахувань всіх затрат на видалення, переробку, реалізацію та інші затрати, понесені  «Виконавцем», договором дарування чи пожертви передається у власність територіальної громади для вирішення соціально-побутових питань.

2.3. По заявці «Замовника» «Виконавець» може на вказану суму на тих-же умовах  надавати продукцію власної переробки чи виробництва по собівартості.  

3.     Права та обов’язки Сторін

3.1.  «Замовник» має право:

3.1.1.Вимагати від «Виконавця» дотримання в повному обсязі умов даного Договору.

3.1.2. Прийняти від «Виконавця» дарування чи пожертви та використання їх за призначенням, передбаченим договорами дарування чи пожертви.

            3.2.  «Замовник» зобов’язаний:

            3.2.1. До початку робіт «Виконавцем» забезпечити виготовлення необхідного пакету документів по видаленню зелених насаджень.

3.2.2. У разі отримання дров у власність територіальної громади забезпечити організацію їх заготівлі, доставки споживачам, прибирання території видалення зелених насаджень.

            3.3.  «Виконавець» має право:

3.3.1.   Вимагати від «Замовника» дотримання в повному обсязі умов даного Договору.

            3.4.  «Виконавець» зобов’язаний :

3.4.1.Забезпечити видалення зелених насаджень з дотриманням вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, санітарних норм з використанням власної техніки та відповідно підготовлених спеціалістів.

3.4.2. Не пізніше ніж у місячний термін з моменту переробки та реалізації ділової деревини, але не пізніше ніж у трьохмісячний термін з моменту видалення  зелених насаджень, здійснити «Замовнику» дарування чи пожертву  на умовах, передбачених пунктом 2 даного Договору.

4.     Інші умови

4.1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання та закінчується після повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

4.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії цього Договору.

4.3. Договір укладений у двох примірниках, які  мають  однакову  юридичну силу  – по  одному для кожної із Сторін.

4.4. Усі зміни та доповнення до даного Договору мають бути вчинені у письмовому вигляді та належним чином оформлені.

4.5. Визнання окремих положень даного Договору недійсними та/або такими, що втратили чинність, не тягне за собою визнання Договору недійсним.

4.6.  Всі спори по даному Договору вирішуються за згодою Сторін або у судовому порядку.

 

5.     Реквізити Сторін

  

Замовник                                                                                         Виконавець

_______________________                                                            _______________________

посада                                                                                              посада

П.І.Б.,підпис                                                                                    П.І.Б.,підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
     проекту рішення Колодяжненської сільської ради                                        Ковельського району Волинської області
«Про Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області»

Цей документ містить обґрунтування необхідності регулювання органами місцевого самоврядування питання визначення процедури видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області шляхом прийняття регуляторного акту – рішення Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області «Про Тимчасовий порядк видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект рішення Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області» розроблений з метою встановлення порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області, у відповідності до ст. 6 Закону України «про рослинний світ», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відповідно до статті 2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» відносини в галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні регулюються цим Законом, а також розробленими згідно з законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону та використання рослинного і тваринного світу, законодавством у сфері лісових, земельних, водних ресурсів та іншим.
Відповідно до пункту 2) частини 1 статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (далі – Закон) на об'єктах благоустрою забороняється самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо. До об'єктів благоустрою населених пунктів згідно зі статтею 13 Закону належать території загального користування, а також інші території в межах населеного пункту.

Частиною 3 статті 28 Закону визначено, що видалення дерев, кущів, газонів та інших зелених насаджень здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. У відповідності до цієї норми постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 затверджено Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах. Тобто, нормативних документів, що регламентують порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників за межами населених пунктів, на даний час не розроблено, що дає підстави вважити будь-які дії щодо видалення зелених насаджень за межами населених пунктів такими, що не відповідають законодавству України.

Основні напрямки, на які проблема справляє вплив:

- покращення благоустрою Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області;

- уникнення незаконних дій при ліквідації аварійних ситуацій на інженерних мережах за межами населених пунктів на Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області;

- уникнення незаконних дій при запобіганні виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов'язаних з забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки дорожнього руху;

- уникнення незаконних дій при ліквідація наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації на території сільської ради.

- вирішення питань списання та утилізації видалених дерев та кущів за межами населених пунктів сільської ради в межах чинного законодавства України.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Введення в дію рішення Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області» надасть можливість тимчасово, до законодавчого врегулювання, встановити на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів. Проект рішення Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області» розроблений з метою:

- вдосконалення механізму регулювання відносин виконавчого комітету Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області з юридичними та фізичними особами, які видаляють зелені насадження;

- створення умов для більш ефективного використання зелених насаджень у сільській раді та запобігання безконтрольного видалення дерев;

- визначення порядку обстеження зелених насаджень та підготовки дозвільних документів на їх видалення.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей з наведенням аргументів щодо переваги обраного способу

У ході підготовки проекту рішення було проведено моніторинг відповідних нормативних актів на предмет альтернативного врегулювання відносин з видалення зелених насаджень за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Першим альтернативним способом є залишити врегулювання відносин з видалення зелених насаджень за межами населених пунктів лише діючими нормами законодавства.

Не досягається поставлена ціль, оскільки норми, які б встановлювали конкретний порядок видалення зелених насаджень за межами населених пунктів, суб’єктів, уповноважених приймати рішення про їх видалення та підстави для прийняття таких рішень, на сьогодні в діючому законодавстві відсутні.

Введення в дію проекту рішення Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області»

 Надасть можливість встановити тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради до законодавчого врегулювання зазначеного питання.

 

Це дозволить досягти поставленої цілі.

 

 

 

 

 

4. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

З набранням чинності рішення «Про Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області» створюється правова основа для Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області по здійсненню заходів з організації видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, за межами населених пунктів, відповідно до зазначеного порядку.

 

5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Впровадження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області надає можливість забезпечити належний контроль за використанням рослинного світу на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області

 

6. Очікувані результати прийняття акту

Прийняття проекту надасть можливість забезпечити безпеку життєдіяльності населення Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області.

Від впровадження регуляторного акту негативних результатів не очікується.

Прийняття зазначеного рішення надасть змогу досягнути таких результатів:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Покращення благоустрою території сільської ради.

 

Забезпечення належного функціонування та стабільної роботи систем життєзабезпечення району за межами населених пунктів (ліній електромереж, телефонного зв’язку, газових, водопровідних, каналізаційних та тепломереж, автошляхів, польових доріг і т.п.).

 

Держава

Проект рішення Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області «Про Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області» спрямований на врегулювання зазначених вище проблем, так як Відділ архітектури, містобудування, земельних відносин та екології Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області отримають правову основу та порядок видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, за межами населених пунктів.

 

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Суб’єкти господарювання та фізичні особи, які мають право надавати послуги по видаленню зелених насаджень згідно чинного законодавства України, матимуть право укласти договори по видаленню зелених насаджень з органами місцевого самоврядування в межах чинного законодавства України.

 

 

 

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Пропонується встановити необмежений строк дії запропонованого регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. При виникненні зміну чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акту.

 

Прогнозовані показники результативності регуляторного акта :

 

- виконавчий комітет Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області отримають правову основу щодо порядку видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, за межами населених пунктів;

 

- збільшиться надходження коштів до місцевого бюджету;

- суб'єкти господарювання, та фізичні особи, які мають право надавати послуги по видаленню зелених насаджень згідно чинного законодавства України, отримають додатковий обсяг робіт.

- зменшення кількості самовільно (без відповідних дозвільних документів) видалення дерев, кущів та інших зелених насадженнь.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Базове відстеження буде проведено на етапі підготовки регуляторного акту.

Повторне відстеження – через рік після введення в дію регуляторного акту. Метою повторного відстеження буде оцінка ступеня досягнення даним актом поставлених задач.

Періодичне відстеження (щорічно, один раз на рік) несе контрольну функцію з питань виконання та доцільності прийнятого регуляторного акту.

 

 

 

 

 


 


 

 

 

Додаток 1     

Колодяжненської сільської ради

до проетку рішення «Про затвердження Тимчасового порядку виделення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами Колодяжненської сільської ради Ковельського району, Волинської області»

 

 

                                  

ТЕСТ

малого підприємництва (М-тест)

 

 

Фото без опису

 

 

 

КОЛОДЯЖНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Експертний висновок

постійної комісії Колодяжненської сільсокї ради з питать…….. щодо регуляторного впливу регуляторного акта – проєкта рішення сільської ради «Про затвердження Тимчасового порядку виделення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами Колодяжненської сільської ради Ковельського району, Волинської області».

 

 

«»місяць 2022 рік.

Розробник регуляторного акта – головний спеціаліст юрисконсульт Колодяжненської сільської ради.

  1. Регуляторний акт – проект рішення «Про затвердження Тимчасового порядку виделення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами Колодяжненської сільської ради Ковельського району, Волинської області» відповідає принципам державної регуляторної політики, встановленим ст. 4 Закону України «» Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
  2. Регуляторний акт – проект рішення «Про затвердження Тимчасового порядку виделення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами Колодяжненської сільської ради Ковельського району, Волинської області» відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу:

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності.

Майнові операції, які здійснюють органами місцевого самоврядування з об’єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.

 

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання. Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено відповідальними за підготовку проекту регуляторного акта .

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради,робочі зустрічі, тощо), інтернет-консультації, консультації осіб (інтернет- форуми, соціальні мережі, тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців , тощо).

Кількість учасників

Основні результати консультацій (опис).

 

1

 

Робочі зустрічі

7

Отримання інформації та консультації

 

2

 

Робочі наради

38

Отримання інформації,

Обговорено проблемні

питання в сфері видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень

за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області. Прийнято рішення прийняття та введеня в дію Тимчасового порядку.

 

 

 

Крім того, планується обговорення цього проекту регуляторного акту на засіданні

робочої групи з питань реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної

політики у сфері господарської діяльності» із запрошенням зацікавлених суб’єктів

господарювання та на засіданнях постійних депутатських комісій, а також проект буде оприлюднений на офіційному веб-порталі сільської ради та в ЗМІ.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 112

(одиниць);

- дана проблема вплине на 11% суб’єктів, які зверталися за отриманням погодження закріплення прилеглої території. питома вага суб’єктів мікро підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 11 % (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

П/н

 

Найменування оцінки

 

У перший рік ( стартовий рік впровадження регулювання)

 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1.

 

Придбання необхідного обладнання

 

0

 

 

2.

 

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі місцевого самоврядування

 

 

0

 

3.

 

 

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали )

 

 

0

 

4.

 

Процедура обслуговування обладнання

 

0

 

5.

 

 

Інші процедури :

 

0

 

6.

 

 

Разом гривень , Формула (1+2+3+4+5)

 

0

 

 

7.

 

 

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

 

0

 

8.

 

 

Сумарно за рік, гривень

 

0

* Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва здійснено за перший (стартовий) рік впровадження регулювання, адже застосовуються показники розміру мінімальної заробітної плати, в т.ч. в погодинному розмірі, та розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що визначаються на законодавчому рівні.

 

 

4. Бюджетні витрати на регулювання суб’єктів малого підприємництва – Відсутні. Впровадження даного регуляторного акту не створює нових умов діяльності учасників правовідносин, а забезпечує дію на всій території Колодяжненської сільської ради єдиного нормативно-правового акту – Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області.

           

5. Розроблення корегуючи (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Під час проведеного обговорення та консультацій були визначені орієнтовні витрати для суб’єктів малого підприємництва внаслідок дії регуляторного акту, за результатами передбачається, що витрат не має, в зв’язку з чим розроблення корегуючи заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не пропонується.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь