Колодяжненська громада
Волинська область, Ковельський район

КОНКУРС

Дата: 16.08.2018 14:52
Кількість переглядів: 317

Фото без опису

Перелік питань  для письмового тестування  з метою визначення рівня знань законодавства

І. Питання на знання Конституції України.

1. Які форми народного волевиявлення в Україні передбачені Конституцією України?

2. З яких питань щодо законопроектів не допускається референдум в Україні?

3. Ким призначається всеукраїнський референдум?

4. Хто може бути народним депутатом України?

5. Ким призначаються на посаду і звільняються з посади голови місцевих державних адміністрацій?

6. Хто представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст згідно з Конституцією України?

7. Яка форма державного устрою в Україні?

8. Що визнається найвищою соціальною цінністю в Україні?

9. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти?

10. Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні?

11. Хто має право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування?

12. Що складає систему адміністративно-територіального устрою України?

13. Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?

14. Хто відповідно до Основного Закону України зобов’язаний  неухильно додержуватися Конституції України та законів України?

15. До якого моменту особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути притягнута до кримінальної відповідальності?

ІІ. Питання на знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?

2. Який алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом?

3. Яка з перелічених умов не дозволяє застосувати переведення на іншу посаду особи з метою врегулювання конфлікту інтересів в її службовій діяльності?

4. Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, передбачає Закон України «Про запобігання  корупції»? 

5. Які випадки обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

6. Які терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»?

7. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?

8. Що таке пряме підпорядкування?

9. За сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід врегулювання конфлікту інтересів?

10. Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана відреагувати на незаконне доручення керівництва? 

11. Який порядок відсторонення від виконання службових повноважень осіб, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією?

12. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

13. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень?

14. Що таке неправомірна вигода?

15. Хто є членами сім’ї згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?

ІV. Питання на знання Закону України «Про звернення громадян»

1. Що є особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування?

2. Кому забороняється направляти скарги громадян для розгляду?

3. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб?

4. Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?

V. Питання на знання Закону України «Про освіту» таЗакону України «Про загальну середню освіту».

1. Освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визначаються державою називається:

2. Спосіб організації навчання здобувачів освіти, за якими освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюється відповідно до законодавства – це :

3.Невід’ємними складовими системи освіти є:

4. Профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти це:

5. Сукупність  закладів освіти, у тому числі закладів позашкільної освіти, закладів культури, фізичної культури і спорту, що забезпечують доступність освіти для осіб, які проживають на відповідній території це:

6. Державні заклади позашкільної освіти утворюються:

7. Складниками освіти дорослих є:

8.Особам з особливими потребами надаються послуги у порядку, визначеному  центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки:

9.Держава гарантує закладам освіти:

10. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законодавством та установчими документами цього закладу, здійснюють:

11. Що належить до повноважень керівника закладу освіти:

12. Право учасників освітнього процесу колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді та в управлінні закладом у межах повноважень це:

13.Заклади освіти зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

14.Порушенням академічної доброчесності вважається:

15. Оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів це є:

16. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

17. Процедура визначення спроможності юридичної або фізичної особи надавати освітні послуги на певному рівні освіти це є:

18. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію:

19. Учасниками освітнього процесу є:

20. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування забезпечують безоплатним харчуванням:

21. Педагогічним працівникам, як працюють у сільській місцевості, держава забезпечує безоплатне користування:

22. Робочий час педагогічного працівника  включає час виконання ним: 

23. Посадовий оклад педагогічного працівника повної наступної кваліфікаційної категорії підвищується на :

24. Педагогічним працівникам встановлюється щомісячні надбавки за вислугу років понад 10 років у розмірах:

25. Яку щомісячну доплату ( у відсотках) отримує педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію?

26. Джерелами фінансування суб’єктів освітньої діяльності відповідно до законодавства можуть бути:

27. Скільки дітей може бути в одному класі школи?

28. За новим законом, гімназія – це:

29. Хто контролюватиме якість освіти за новим законом?

30. Що таке сімейне (домашнє) навчання?

31. За новим законом, ліцей – це:

32. Інклюзивне навчання у закладі освіти організовується

33. Штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів затверджуються

34. Здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами освіти становитиме три роки з 

35. Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти затверджується

36. Державні стандарти загальної середньої освіти визначають

37. Заклад загальної середньої освіти – це

38. Закон України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р. вводить перелік з 11 компетентностей і 12 наскрізних вмінь. Що з переліку є саме наскрізним вмінням? 

39. Директора школи за Законом України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., обирають за конкурсом на 6 років (з правом обрання на ще один термін). Чия присутність не є обов'язковою для проведення такого конкурсу? 

40. Закон України «Про освіту» дає багато автономії школі. Що з цього списку НЕ зможе робити керівництво школи? 

41.  Які контрольні функції зникли відповідно до нового Закону України «Про освіту»

42. Закон України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., дає вчителю можливість працювати за власними освітніми програмами та  регулює кількість годин для підвищення їхньої кваліфікації. Як мають покращувати свої знання і вміння педагоги за новим законом? 

43. Скільки варіантів має Базовий навчальний план початкової освіти?

44.  У закладах освіти відповідно до освітньої програми 

45. Здобувати початкову та базову середню освіту особа має право у державному або комунальному закладі освіти

VІ.Питання на знання Закону України  «Про  охорону праці»

1. При наявності якої кількості працюючих на підприємствах, установах та організаціях обов’язково створюється служба охорони праці:

2. Як називається планування робіт з охорони праці на тривалий період часу:

3. Як часто, всі посадові особи обов’язково проходять навчання і перевірку знань із питань охорони праці:

4. Як називається інструктаж, який проводиться на робочому місці до початку роботи з новоприйнятим працівником або працівником, який буде виконувати нову для нього роботу:

5. Де реєструється проведення інструктажів та стажування працівників:

6. Чи має право керівник підприємства звільнити від проходження стажування працівника з стажем роботи за відповідною професією більше 

7. Протягом скількох днів проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків:

8.За стан охорони праці на підприємстві відповідає:

Зразки ситуаційних  завдань

1. До вас, як до керівника, зранку звернулася мама учня 5-го класу з наступною проблемою: класний керівник моєї дитини, замість того, щоб проводити уроки, постійно розмовляє по телефону. Викликайте її сюди і поговоримо.

Проаналізуйте поведінку мами.

Запропонуйте свій варіант розв’язання психолого-педагогічної ситуації.

2. Прокоментуйте ситуацію. Педагог досить авторитарно проводить уроки, при цьому рівень навчальних досягнень учнів - невисокий. Спілкуючись з колегами в учительській він ставить питання: «Не розумію, що робити зі своїм класом! Мене не слухають на уроці, не бажають виконувати запропоновані завдання!». Що можуть порадити колеги і які можуть бути дії керівника закладу освіти?

 

 

Критерії оцінювання тестувань і завдань

1.         Оцінювання тестових завдань –  15 балів;

2.         Оцінювання  рішень щодо розв’язання  ситуаційних завдань - 20 балів;

3.         Оцінювання презентації перспективного плану розвитку закладу - 15 балів.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь